Högstadieskolorna återgår till undervisning på skolan

Publicerat 9 april, 2021

Högstadieskolorna i Vara kommun går tillbaka till full närundervisning från vecka 15 och framåt.

Bilden föreställer en elev med en penna.

Alla Alléskolans och Nästegårdsskolans högstadieelever kommer att gå tillbaka till närundervisning (vanlig undervisning på plats) från måndag den 12/4. Detta utifrån dialog med Smittskydd i Västra Götaland.

Tidigare åtgärder för att minska trängsel i skolan fortsätter genom att bland annat att sprida ut lunchen både över tid och plats. Det vill säga alla elever äter inte på sina ”vanliga tider” eller i matsalen. Idrottslektionerna kommer också att hållas utomhus så mycket som det är möjligt.

Vi kommer att följa smittläget nogsamt och om det skulle försämras eller andra rekommendationer skulle komma kan beslutet komma att behöva ändras även med kort varsel. Detta kommer att informeras om i så fall.

Informationsbrev vårdnadshavare och elever vecka 15

Har du frågor, kontakta

Susanne Fransson, rektor Alléskolan 0512-311 60
Annica Berg Svensson, rektor Nästegårdsskolan 0512-317 98
Ola Sundberg, Verksamhetschef grundskola 0512-318 14

Vänliga hälsningar
André Essebro, bildningschef
Ola Sundberg, verksamhetschef grundskolan