Lägesrapport vecka 14

Publicerat 9 april, 2021

På nationell och på regional nivå är smittan är fortsatt hög och antalet nya fall fortsätter att öka. Det är viktigt att vi alla fortsätter följa Västra Götalandsregionens regionala rekommendationer som i korthet innebär: umgås bara med personer du normalt träffar och helst utomhus, undvik platser med risk för trängsel som till exempel kollektivtrafik, håll avstånd och använd alltid munskydd i kollektivtrafiken, avstå från icke nödvändiga resor och arbeta hemifrån i så hög utsträckning som möjligt.

Bilden visar Kommunhuset i Vara

Rekommendationerna i sin helhet går att läsa här: Regionala rekommendationer förlängs till 18 april – Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

I Västra Götalandsregionen har totalt har 150 966 personer testats positivt för covid-19 per 8 april. Västra Götalandsregionen ser en mindre uppgång av antal inlagda på sjukhuset i regionen per 8 april. I Skaraborgs sjukhus vårdas 43 personer och 372 personer totalt i Västra Götalands regionens sjukhus. Under föregående vecka var det 11 nya bekräftade fall i Vara kommun, vilket är en minskning från veckan dessförinnan. Detta är väldigt positivt men det är viktigt att statistiken inte vänder och antal nya fall börjar öka. Därför vill vi återigen uppmana er att fortsatt följa rekommendationerna, det är inte över än.

Vaccinationerna i fas 2 fortsätter. Under kommande veckan kommer Västra Götalandsregionen ta emot 69 740 doser vaccin mot covid-19 till vaccinatörer i Västra Götaland. Det är fler doser för en enskild vecka än någonsin tidigare. Det mesta av vaccinet kommer att fördelas mellan vårdcentraler och sjukhus för vaccination av äldre i fas 2. I Västra Götaland har varannan invånare över 75 år blivit vaccinerad med minst en dos visar data fram till och med vecka 12. Däremot är det viktigt att vara medveten att man även med vaccin kan bära på smittan och därmed smitta andra i ens omgivning. Mer information om detta finns att läsa hos Folkhälsomyndigheten: Efter vaccinationen – fortsätt följa de allmänna råden — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Med anledning av den höga smittspridningen förlänger Folkhälsomyndigheten restriktionerna för serveringsställen och handeln till och med 2 maj. Den som driver ett serveringsställe ska enligt torsdagens beslut fortsatt hålla stängt för förtäring på stället mellan klockan 20.30 och klockan 05.00. Däremot är det möjligt för serveringsställen att hålla öppet för försäljning av mat och dryck för avhämtning. Butiker behöver också vidta lämpliga åtgärder för att besökare kommer en och en utan sällskap med någon annan person. Personer i behov av stöd samt barn är undantagna från uppmaningen att gå in i butiker en och en.

Kommunens verksamheter har under veckan fungerat väl. Socialförvaltningen verksamheter arbetar vidare med färdigställande av vaccineringen inom äldreomsorgen. Inom bildningsförvaltningen gäller fortfarande tidigare beslut avseende Vara Badhus, idrottshallar, fritidsgårdar och bibliotek. Högstadieskolorna återgår till närundervisning från och med nästa vecka medan gymnasieeleverna fortsätter med distansundervisning kombinerad med närundervisning i skolans lokaler. Undervisning på gymnasieskolorna rekommenderas att ske med minst 20% närundervisning per elev och med högst en tredjedel av skolans elever på plats samtidigt.

Våren är här och med den kommer även solen, ljusare tider och längre dagar. Trots att pandemin fortsatt håller grepp om oss för våren med sig ny energi. Denna tillsammans med fortsatt vaccinering ger ett hopp om att smittan snabbare bromsas och vi alla kan återgå till en normal vardag igen. Men innan det blir en verklighet måste vi återigen uppmana alla våra kommuninvånare att fortsatt hålla i, hålla ut och hålla avstånd. Ta hand om er!

Lars Gezelius                                                              Anna Cederqvist
Kommunstyrelsens ordförande                                     Kommundirektör