Lägesrapport vecka 15

Publicerat 16 april, 2021

Pandemin fortsätter att utmana och släpper inte riktigt greppet om oss.

Bilden föreställer Varas kommunhus.

Smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Västra Götaland. Smittskyddsläkaren har därför beslutat att förlänga de skärpta regionala rekommendationerna till den 2 maj.

När det gäller gymnasieskolorna gör Smittskydd Västra Götaland en justering från tidigare rekommendationer. Samtliga gymnasieskolor rekommenderas att ha högst hälften av sina elever fysiskt på plats. Samtidigt kan läget variera lokalt mellan kommuner och enskilda skolor. Smittskydd Västra Götaland betonar därför att närundervisningen kan behöva dras ner ytterligare vid behov. Rekommendationerna i övrigt innebär i korthet:

  • Umgås bara med personer du normalt träffar och helst utomhus
  • Undvik platser med risk för trängsel, ex. kollektivtrafik
  • Avstå helst från icke nödvändiga resor. Men om du måste resa, gör det då så smittsäkert som möjligt.
  • Arbeta hemifrån i så hög utsträckning som möjligt

Det är minst lika viktigt idag som igår att hålla fast vid dessa rekommendationer och följa direktiv om begränsningar när det gäller allt från resor till evenemang med mera. Rekommendationerna i sin helhet går att läsa här: Regionala rekommendationer förlängs till 2 maj

Enligt Folkhälsomyndighetens statistik har Västra Götaland en ökning med totalt  6 377 nya fall av covid-19 för vecka 14. Västra Götalandsregionen ser en mindre nedgång av antal inlagda på sjukhusen i regionen per 15 april. I Skaraborgs sjukhus vårdas 48 varav 8 personer på IVA och 366 personer totalt i Västra Götalands regionens sjukhus. Det är i åldersgruppen 40-49 år som antalet ökar mest. Under föregående vecka hade Vara 19 nya bekräftade fall per 10 000 invånare (totalt 30 nya fall för föregående vecka).  Detta motsvarar en ökning från 17 till 30 personer som testats positivt.

Under kommande vecka kommer Västra Götalandsregionen leverera ut drygt 60 000 doser vaccin mot covid-19 till vaccinatörer i Västra Götaland. Merparten av dessa tilldelas vårdcentralerna för fortsatt vaccinering av äldre i fas två. Närhälsans vårdcentral i Vara planerar nu för flera vaccinationstillfällen i de kommande veckorna i takt med att vaccinet levereras. Kommunens personal är behjälplig vid samordningen av vaccineringen tillsammans med Närhälsan.

Kommunens verksamheter har under veckan fungerat väl. Inom socialförvaltningen är läget lugnt. Inom bildningsförvaltningen gäller samma beslut som tidigare avseende Vara Badhus, idrottshallar, fritidsgårdar och bibliotek. Högstadieskolorna har återgått till närundervisning på heltid från och med denna vecka. Gymnasieeleverna har även denna vecka distansundervisning kombinerad med närundervisning i skolans lokaler. Detta kommer att fortsätta även framöver men enligt Västra Götalands nya restriktioner och rekommendationer kan en närundervisning komma att öka under nästa vecka.

Kommunen som organisation har i mångt och mycket ställt om. De medarbetare som kan har rekommenderats att fortsätta jobba hemifrån. Med en stundande sommar måste vi ta höjd för att klara av bemanningen i sommar. Denna planering pågår.

Förhoppningsvis kan vi alla se fram emot varmare väder och en fin vår. Njut av de fina vårdagarna och som alltid är vi tacksamma för att ni fortsätter hålla i, hålla ut och tar hand om varandra.

Lars Gezelius                                                              Anna Cederqvist
Kommunstyrelsens ordförande                                     Kommundirektör