Lägesrapport vecka 16

Publicerat 23 april, 2021

Smittspridningen i hela vårt län är hög och situationen i sjukvården är ansträngd.

Bilden föreställer Varas kommunhus.

Smittspridningen i länet har ökat med 9 procent jämfört med förra veckan. Totalt har 165 108 personer i länet testats positivt för Covid-19 hittills. Under 2021 har Västra Götaland varit det län som haft hårdast belastning när det gäller intensivvården. På IVA-avdelningarna i Västra Götalandsregionen finns covidpatienter i alla åldersgrupper, framför allt många mellan 20 och 59 år.

I Vara kommun har 49 nya fall uppdagats under veckan. Jämför man med de senaste två veckors statistik för vår kommun ser man en kurva som sakta men säkert pekar uppåt i antalet nya fall.

Utifrån ovanstående information och med risk för upprepning måste vi även denna vecka påpeka att det är av yttersta vikt att vi alla fortsätter respektera de regionala restriktionerna och fortsatt håller i, håller ut och håller avstånd. De punkter som är vid yttersta vikt att följa är hålla kontakter nere så mycket vi bara kan, undvika platser med risk för trängsel såsom kollektivtrafik och köpcentrum, avstå onödiga resor och jobba hemifrån om man kan.
Rekommendationerna i sin helhet går att läsa här: Regionala rekommendationer förlängs till 2 maj

Ljusglimtar finns dock vid horisonten. Allt eftersom andelen vaccinerade har ökat, har antalet fall bland personer på särskilda boenden för äldre och personer med hemtjänst minskat. En nedgång syns även i åldersgruppen 80 år och äldre. Även denna vecka har en större vaccinationsinsats genomförts där 700 vaccindoser getts till er kommuninvånare i fas två. Ansvarig för vaccineringen är Västra Götalandsregionens Närhälsan men kommunens personal är behjälplig vid samordningen av vaccineringarna. Denna samverkan är viktig och kommer att fortsätta under hela våren. Västra Götalandsregionens preliminära vaccinationsplan.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram informationsfilmer om vaccination mot covid-19. Dessa finns att se här: Filmer om vaccination

Sedan den 24 november 2020 är det förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, oavsett var dessa hålls, med fler än åtta deltagare. Detta gäller även om deltagarna sitter med behörigt avstånd till varandra. Enda undantaget är religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall där begränsningen maximalt 20 deltagare. Beslutet gäller tillsvidare och omprövas av Länsstyrelsen Västra Götaland löpande. Vara Konserthus är en verksamhet som påverkats av denna begränsning men även anpassat sig efter den. Under maj månad planerar konserthuset att hålla tre föreställningar för en publik på åtta deltagare.

Inom kommunens förvaltningar är läget stabilt. Högstadieeleverna kommer att fortsätta med full närundervisning medan närundervisningen fortsätter att kombineras med distansundervisning gymnasieeleverna. Gymnasieskolan planerar nu för ännu ett studentfirande i pandemins tid.

Vi önskar er en fin helg och som alltid är vi tacksamma för att ni fortsätter hålla i, hålla ut och tar hand om varandra. En extra varm tanke till alla er som arbetar under helgerna i våra verksamheter!

Lars Gezelius                                                              Anna Cederqvist
Kommunstyrelsens ordförande                                     Kommundirektör