Lägesrapport vecka 17

Publicerat 30 april, 2021

Här är veckans lägesrapport kopplat till coronapandemin.

Smittspridning i länet

Smittspridningen i länet har minskat med 21 procent sedan vecka 15. Däremot sker denna minskning från en hög nivå smittspridning.

Totalt har 170 402 personer i länet testats positivt för Covid-19 hittills, 328 personer är för närvarande inlagda på sjukhusen i länet varav 64 på IVA (per 29 april). Det är alltså en hög nivå av smittspridning och trycket på våra vårdinrättningar är högt.

Läget i Vara

I Vara kommun har 44 nya fall uppdagats under veckan, vilket är en hög nivå.

Inom kommunens förvaltningar är läget generellt stabilt. Inom bildningsförvaltningen har fritidsgårdar, badhus och bibliotek begränsad verksamhet. För gymnasieeleverna fortsätter närundervisningen att kombineras med distansundervisning och förvaltningen följer de regionala rekommendationerna avseende närundervisning.

Vaccinationer

Även denna vecka har en större vaccinationsinsats genomförts där 600 vaccindoser getts till er kommuninvånare. Ansvarig för vaccineringen är Västra Götalandsregionens Närhälsan men kommunens personal är behjälplig vid samordningen av vaccineringarna. Folkhälsomyndigheten har tagit fram informationsfilmer om vaccination mot covid-19. Dessa finns att se här: Filmer om vaccination mot covid-19

Utifrån ovanstående information och med risk för upprepning måste vi även denna vecka påpeka att det är av yttersta vikt att vi alla fortsätter respektera de regionala restriktionerna och fortsatt håller i, håller ut och håller avstånd. Det är viktigt att minimera antalet kontakter, undvika platser med risk för trängsel och avstå onödiga resor samt att jobba hemifrån om man kan. Rekommendationerna i sin helhet går att läsa här: Skärpta rekommendationer i Västra Götaland förlängs till och med 16 maj

Vi önskar er en fin och solig Valborgshelg. Fortsätt att hålla i, hålla ut och ta hand om varandra!

En extra varm tanke och tack till alla er som arbetar under helgerna i våra verksamheter!

Lars Gezelius                                                             Anna Cederqvist
Kommunstyrelsens ordförande                                     Kommundirektör