Medborgarlöfte 2021

Publicerat 16 april, 2021

Polisen och Vara kommuns gemensamma medborgarlöfte för 2021 är att fokusera på trafik och otrygga miljöer i Vara kommun samt att gemensamt förebygga och förhindra bruk av droger.

Poliserna Johan Rexhag, Torbjörn Walthersson tillsammans med kommunalrådet Lars Gezelius.Poliserna Johan Rexhag och Torbjörn Walthersson tillsammans med kommunalrådet Lars Gezelius.

Medborgarlöftet är en del av lokalpolisområde västra Skaraborg och Vara kommuns samverkansöverenskommelse i det långsiktiga brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Löftet utgår från en lägesbild som bland annat tagits fram genom medborgardialoger, medarbetardialoger, statistik och övrig erfarenhet som finns inom polisen och kommunens egen organisation.

Den 14 april skrev kommunalråd Lars Gezelius och lokalpolisområdeschef Johan Rexhag under medborgarlöftet.

Vårt gemensamma löfte till medborgarna i Vara 2021

För en ökad upplevd trygghet i Vara kommun ska Polis och kommun i samverkan förebygga och förhindra bruk av droger på offentliga platser och i skolmiljö. Vidare ska parterna förhindra och förebygga alkohol, droger och kriminalitet i trafiken och på övriga offentliga platser.

Polisen lovar medborgarna:

• Polisen ska vara synlig genom återkommande fotpatrullering på platser som kan upplevas som otrygga enligt lokalt framtagen lägesbild vid VEST- möten.
• Polisen ska genomföra trafikkontroller med fokus på livsstilskriminella, drogpåverkade förare, hastighet och annat trafikfarligt beteende på platser som upplevs som mindre trygga eller som är brottsutsatta enligt aktuell lägesbild som tas fram vid VEST-möten.
• Polisen ska spontant och utan förekommen anledning besöka skolor, fritidsgård och miljöer där ungdomar vistas i syfte att skapa goda relationer och trygghet.
• Polisen ska samverka med socialtjänst, skola och fritid och vid behov på deras initiativ genomföra förebyggande insatser mot användande av droger i exempelvis skolmiljö.

Vara kommun lovar medborgarna:

• Kommunen ska ha beredskap och resurs för att kunna genomföra orossamtal, förhindra och förebygga utanförskap, fysisk och psykisk ohälsa, våld och missbruk med särskild fokus på ungdomar.
• Vara kommun ska ha beredskap att stötta medborgare som behöver hjälp att komma ur ett missbruk.
• Kommunen ska vid särskilda behov införa utökad övervakning vid skolor, Resecentrum eller vid andra utsatta platser i syftet att skapa en trygg och säker offentlig miljö för alla. I de fall då kameraövervakning av fastigheter anses nödvändig får detta endast, efter tillståndsprövning, förekomma utomhus.

Tillsammans lovar Polisen och kommunen:

• Genomföra tätortsvandringar och dialogmöten med tillhörande uppföljning och återkoppling.