Pollenallergi eller covid-19?

Publicerat 6 april, 2021

Just nu ser vi en ökad smittspridning av Covid-19 i Västra Götaland och det är viktigt att ni iakttar symptom på era barn. Vi vet att det är en tid nu med allergi och det är svårt att avgöra om det är allergi eller covid-19.

Kvinna som snyter sig.

Både covid-19 och pollenallergi kan ge milda förkylningssymtom. Därför är det svårt att till en början bedöma om symtomen beror på allergi eller om barnet/eleven smittats av sjukdomen.

Se till att barnet/eleven stannar hemma även om de får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för deras allergi. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att barnets/elevens symtom sannolikt beror på allergi behöver barnet inte vara hemma.
Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till barnets/elevens allergi eller om det får feber, ska de testa sig och stanna hemma tills ni fått deras provsvar.

Det är viktigt att föra en dialog med förskolan/skolan och var noga med att höra av dig till förskolan/skolan om barnet eller någon i familjen har Covid-19.

Fortsätt att följa rekommendationerna.
Tillsammans kan vi hjälpas åt att bromsa smittspridningen!