Vem vill du ge Folkhälsopriset 2021?

Publicerat 27 april, 2021

Folkhälsorådet i Vara har beslutat att årligen dela ut ett folkhälsopris. Avsikten är att uppmuntra personer, föreningar, företag och andra lokala aktörer som arbetar med att öka hälsan hos invånarna i Vara kommun.

Bildens föreställer ett skrattande barn och en man.

Den/de:

  • ska skapa en ökad hälsa för mer än en person
  • har en idé som kan spridas vidare
  • ska främja goda livsvillkor och hälsosamma levnadsvanor
  • har en anknytning till Vara kommun
  • för år 2021 vill vi gärna uppmuntra initiativ som är innovativa i pandemins fotspår

Uppge vem som står bakom ansökan och syftet och målet med insatsen/verksamheten. Ansökan eller förslag på mottagare skall vara folkhälsorådet tillhanda senast den 6 maj. Ledamöterna i Folkhälsorådet kan även själva nominera kandidater. Priset delas ut av folkhälsorådet den 6 juni i samband med nationaldagsfirandet. Alternativt sker istället ett digitalt firande om restriktioner kvarstår.
Frågor om priset besvaras av folkhälsorådet.

Ansökning skickas via mail till: folkhalsa@vara.se
eller till:

Emma Hevelius
Folkhälsostrateg
Vara kommun
534 81 Vara