Lägesrapport vecka 18

Publicerat 7 maj, 2021

Veckorapport om läget i Vara kommun kopplat till pandemin.

Bilden föreställer Varas kommunhus.

Smittspridning

Under vecka 17 konstaterades 5 316 nya fall av covid-19 i Västra Götaland, en minskning med tre procent jämfört med föregående vecka. Totalt har 173 174 personer i Västra Götaland testats positivt för covid-19.

Den 6 maj fanns det totalt 281 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 67 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen. Av dessa är 29 personer inlagda på SKAS varav 11 på IVA. Trycket på sjukhusen är fortsatt hög och det är viktigt att vi alla fortsätter hjälpas åt och håller smittan nere så mycket vi kan.

I Vara kommun har 31 nya fall uppdagats under veckan. Det är en lägre nivå jämfört med föregående vecka då kommunen hade 44 nya fall men fortfarande en stor smittspridning om vi ser längre tillbaka i tiden.

Den totala smittspridningen i länet minskar även denna vecka. Vågar vi tro att smittspridningen är på väg ner och med det även belastningen på sjukvården? Det får vi hoppas men det kommer endast fortsätta minska om vi håller i, håller ut och håller avstånd. Med inkommande vår och sommar, positivare siffror samt olika evenemang såsom studentfirande och nyöppnade uteserveringar på gång är det lätt att ta ut svängarna och slappna av för mycket. Men det är viktigt att vi fortsätter respektera de regionala restriktionerna. Det är viktigt att minimera antalet kontakter, undvika platser med risk för trängsel och avstå onödiga resor samt att jobba hemifrån om man kan. Rekommendationerna i sin helhet går att läsa här: Skärpta rekommendationer i Västra Götaland förlängs till och med 16 maj

Vaccinationer

Vaccinationstäckningen i Sverige är god i de aktuella åldersgrupperna. 80% av alla över 65 år har fått sin första dos. 2,4 miljoner i Sverige har vaccinerats med minst en dos vilket betyder att 30% av Sveriges vuxna befolkning är vaccinerade. Fram till och med vecka 17 har 28,3 procent av invånarna i Västra Götaland fått minst en dos vaccin, 8,1 procent har fått två doser.

Storvaccinationerna av Varas kommuninvånare fortsätter och kommer fortsätta hela våren och sommaren, men vaccinationstakten är självklart beroende av vaccintillgången. Kommunen och Närhälsan samverkar i samordningen av vaccinationerna i kommunen vilket innebär att vaccinationer kan, tack vare denna samverkan, snabbare levereras till er, våra kommuninvånare. Vaccinationerna för med sig ett hopp om återgång till lättare restriktioner och minskad samhällssmitta. Följ Närhälsans information om när du kan boka tid för vaccination. Närhälsan Vara vårdcentral

Läget i kommunens förvaltningar

Inom kommunens förvaltningar är läget även denna vecka generellt stabilt. Socialförvaltningen planerar för vaccinering av personal senare i maj. Regionala råden till gymnasieskolor från vecka 18 innebär att dessa kan ha högst två tredjedelar av sina elever fysiskt på plats. Vid utbrott eller ökad lokal smittspridning kan skolorna behöva minska närundervisningen ytterligare. Lagmansgymnasiet kommer att följa dessa rekommendationer och ökar närundervisningen för eleverna från och med nästa vecka. Bildningsförvaltningen planerar även i år för liknande studentfirande som förra året, uppdelat på två dagar. Inom tekniska förvaltningen arbetar man bland annat med samordning av kommunen insatser vid storvaccineringarna.

Inställt Jordgubbens dag

Jordgubbens dag kommer även i år att ställas in med anledning av coronapandemin. Kommunen  har in i det sista planerat för att genomföra ett anpassat evenemang men har nått en punkt där vi inser att det inte längre är möjligt. Smittspridningen i samhället är fortfarande hög och restriktioner för evenemang kvarstår. Det är ett väldigt tråkigt men nödvändigt beslut. Tillsammans med handeln och föreningslivet planeras istället alternativa, anpassade aktiviteter som ska gå att utföra under rådande restriktioner. Aktiviteter som har diskuterats är utomhusbio i flera orter runtom i kommunen, musikquiz och teaterföreställningar.

Avslutningsvis vill vi återigen uppmana till fortsatt distans och avstånd. Trots att vi ser att smittan minskar är det än mer viktigt att vi håller i och håller ut! Tillsammans kan vi säkerställa att smittan stoppas så att vi alla kan återgå till en mer normal vardag.

Lars Gezelius                                                                Anna Cederqvist
Kommunstyrelsens ordförande                                     Kommundirektör