Lägesrapport vecka 19

Publicerat 14 maj, 2021

Veckorapport om läget i Vara kommun kopplat till pandemin.

Bilden föreställer Varas kommunhus.

Smittspridning

Totalt har 179 158 personer i Västra Götaland testats positivt för covid-19 per 12 maj. Samma datum fanns det totalt 270 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 62 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen. Av dessa är 30 personer inlagda på SKAS varav 7 på IVA. I Vara kommun har 46 nya fall uppdagats under föregående vecka. Det är återigen en markant ökning jämfört med veckan innan. Det är viktigt att vi alla fortsätter hjälpas åt och håller smittan nere.

Förlängda rekommendationer

Eftersom snittnivåerna är fortsatt höga i hela länet och trycket på sjukhusvården är hög har de regionala rekommendationerna förlängts till 6 juni. Skillnaden sedan tidigare är att de särskilda råden till skolan tas bort från och med 17 maj. Kommunerna måste anpassa behovet av distansundervisning och andra begränsningar efter den lokala situationen. En mindre justering görs också i rekommendationer om resor. Den nya skrivningen förtydligar att den som måste göra en resa behöver göra det så smittsäkert som möjligt både under sin resväg och på resmålet. De regionala rekommendationerna kan du läsa här: Skärpta regionala rekommendationer i Västra Götaland till 6 juni – Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Vaccinationer

3 miljoner invånare i landet har fått första vaccindosen. 10% av befolkningen är fullvaccinerade i de aktuella åldersgrupperna. Vaccinationerna i fas 4 inleds tidigare än väntat i Västra Götaland – redan måndagen 10 maj. Kommunen och Närhälsan samverkar vad gäller genomförandet av vaccinationerna, vilket gör att Varaborna kan vaccineras snabbare. Denna vecka har Närhälsan släppt tider för Dig som under året fyller 50 år. Följ Närhälsans information om när du kan boka tid för vaccination. Närhälsan Vara vårdcentral – Närhälsan (narhalsan.se)

Läget i kommunens förvaltningar

Inom kommunens förvaltningar är läget även denna vecka stabilt. Lagmansgymnasiet har ökat  närundervisningen för eleverna. Socialförvaltningen planerar inför sommaren och det finns fortfarande möjlighet att ansöka om semestervikariat inom vård och omsorg. Vid intresse kan du läsa mer här: Semestervikariat inom vård och omsorg — Vara kommun

I Vara råder nu en relativt hög smittspridning och vi måste fortsätta att följa restriktionerna. Det är genom att vaccinera oss, hålla avstånd och följa restriktionerna som vi tillsammans kan vända situationen och återgå till en mer normal vardag.

 

Lars Gezelius                                                        Anna Cederqvist
Kommunstyrelsens ordförande                                Kommundirektör