Lägesrapport vecka 20

Publicerat 21 maj, 2021

Veckorapport om läget i Vara kommun kopplat till pandemin.

Smittspridning

Under vecka 19 rapporterades 4 432 fall i Västra Götaland, vilket är en minskning med 13 % jämfört med föregående vecka. Antalet fall har nu minskat fyra veckor i rad. De senaste veckorna ses en minskning i samtliga åldersgrupper även om det finns stora variationer i länet. Medianåldern för de som konstaterats smittade var under vecka 19 35 år.

Totalt har 184 261 personer i Västra Götaland testats positivt för covid-19 per 21 maj. Samma datum fanns det totalt 231 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 44 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen. Av dessa är 29 personer inlagda på SKAS varav 4 på IVA. I Vara kommun har 37 nya fall uppdagats under föregående vecka vilket är en minskning jämfört med veckan innan, men på en förhållandevis hög nivå.

Därför är det av yttersta vikt att hålla i och hålla ut och att vi alla fortsätter följa de regionala rekommendationerna. Dessa kan läsas här. Skärpta regionala rekommendationer i Västra Götaland till 6 juni – Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Vaccinationer

Under vecka 20 har nu nästan alla regioner påbörjat vaccinationer enligt fas 4 med de äldsta åldersgrupperna under 65 år först. Samtidigt pågår överlappande vaccination med fas 2 och fas 3 medan fas 1 är i det närmaste avslutad. I Västra Götaland vaccineras just nu invånare som är födda 1971 och tidigare. Under de närmsta veckorna kommer merparten av det vaccin som kommer till VGR att användas för att ge invånarna dos två. Det innebär att takten kommer att sakta ned när det gäller antalet som kan vaccineras med dos ett. Alla vaccinatörer kommer inte kunna få vaccin tilldelat och inte i den takt som tidigare utlovats. I Vara har endast vaccinering av dos 2 har skett under den gångna veckan så blir det även nästa vecka. Följ Närhälsans information om när du kan boka tid för vaccination. Närhälsan Vara vårdcentral – Närhälsan (narhalsan.se)

Inom kommunens förvaltningar är läget fortsatt stabilt. Lagmansgymnasiet planerar för den stundande studentfirandet. I likhet med förra årets studentfirande kommer även denna åren studenten att fördelas på två dagar. Socialförvaltningen fortsätter planeringen för sommaren och det finns fortfarande möjlighet att ansöka om semestervikariat inom vård och omsorg. Vid intresse kan du läsa mer här: Semestervikariat inom vård och omsorg — Vara kommun

Som vi redan nämnt: även om statistiken i stort sett visar en förbättring i pandemin i vårt län, är det viktigt att fortsatt hålla i, hålla ut och ta hand om er.

 

Lars Gezelius                                                               Anna Cederqvist
Kommunstyrelsens ordförande                                     Kommundirektör