Lägesrapport vecka 21

Publicerat 28 maj, 2021

Veckorapport om läget i Vara kommun kopplat till pandemin.

Bilden visar kommunhuset i Vara

Under vecka 20 rapporterades 3 646 fall i Västra Götaland, vilket är en minskning med 17 % jämfört med föregående vecka. Antalet fall har nu minskat fem veckor i rad. De senaste veckorna ses en minskning i samtliga åldersgrupper även om det finns stora variationer i länet. Medianåldern för de som testat positivt för Covid-19 under vecka 20 är 34 år.

Totalt har 186 844 personer i Västra Götaland testats positivt för covid-19 per 27 maj. Samma datum fanns det totalt 195 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 40 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen. Av dessa är 30 personer inlagda på SKAS varav 9 på IVA. I Vara kommun har 24 nya fall uppdagats under föregående vecka vilket är en minskning jämfört med veckorna dessförinnan.

Sverige har under de senaste fem veckorna haft en fortsatt hög smittspridning nationellt och en hög belastning på intensivvården även om det ny syns i statistiken att antalet nya fall minskar. Spridningen av covid-19 beräknas enligt Folkhälsomyndighetens scenarier att klinga av i början av hösten 2021. Den successiva återgången till en mer normal situation i samhället inleds enligt regeringens plan och enligt Folkhälsomyndighetens scenarier den 1 juni med att flera smittskyddsåtgärder anpassas. Exempel på anpassningar som genomförs inom nivå 3 den 1 juni:

  • Barn och vuxna kan delta i lägerverksamhet, cuper, matcher och tävlingar i mindre skala.
  • Motionslopp och liknande idrottstävlingar kan genomföras under förutsättning att högst 150 utövare deltar samtidigt.
  • Det blir möjligt att besöka nöjesparker och marknader i större utsträckning. Kravet på smittskyddsåtgärder ligger dock kvar för verksamhetsutövaren.
  • Fler personer än tidigare kan delta i religiösa evenemang och i kultur- och idrottsevenemang. Det innebär att fler personer till exempel kan delta i gudstjänster, gå på teater och på fotbollsmatcher inom ramen för det som gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställning. Om deltagarna anvisas en sittplats kan upp till 50 deltagare tillåtas. För arrangemang utomhus får maximalt 100 deltagare delta utan sittplats. Med sittplats kan upp till 500 deltagare tillåtas.
  • Det blir möjligt att gå på restaurang och andra serveringsställen fram till klockan 22.30
  • När det gäller fester, middagar och andra privata sociala träffar med personer utanför ens mindre krets avråder Folkhälsomyndigheten fortfarande från det. Uthyrning av lokaler för privata fester med fler än 8 personer är även fortsättningsvis otillåtna.

Bedömningen är att samhället just nu befinner sig inom nivå 3 på en tregradig skala vilket innebär hög smittspridning och en fortsatt hårt belastad sjukvård. Folkhälsomyndighetens råd kvarstår om att hålla avstånd och stanna hemma om man är sjuk samt att fortsätta arbeta hemifrån. Det är också viktigt att tacka ja till att vaccinera sig. Läs mer om regionala och nationella rekommendationerna i länkarna nedan:

Fram till och med vecka 19 har drygt en halv miljon av invånarna i Västra Götaland fått minst en dos vaccin. Cirka 150 000 av dem är fullvaccinerade. Under de närmsta veckorna kommer merparten av tillgängligt vaccin användas för att ge dos två inom rätt tidsintervall. Det innebär att takten kommer sakta ned för nyvaccineringar. Så är fallet även då Vara, då endast vaccinering av dos 2 har skett under den gångna veckan. Följ Närhälsans information om när du kan boka tid för vaccination. Närhälsan Vara vårdcentral – Närhälsan (narhalsan.se)

Inom kommunens förvaltningar är läget fortsatt stabilt. Vara Konserthus planerar för sin verksamhet utifrån nya rekommendationerna för verksamhetsutövare. Bildningsförvaltningen ser fram emot det stundande sommarlovet och studenten. Även i år blir sommarlovet lite annorlunda med anledning av pandemin. Vi är glada att kunna erbjuda många olika aktiviteter, många utomhus. Allt som händer kommer presenteras här på hemsidan. Programmet kan komma att fyllas på och förändras allt eftersom så håll koll här!

Sommarlovsprogram 2021 — Vara kommun

Avslutningsvis vill vi tacka alla våra medarbetare. Ni gör ett fantastiskt jobb. Och till er, våra kommuninvånare; vi önskar vi en solig och fin helg! Håll i, håll ut och ta hand om – och vaccinera er!

Lars Gezelius                                                            Anna Cederqvist
Kommunstyrelsens ordförande                               Kommundirektör