Olika mått på lokalt företagsklimat i Vara

Publicerat 25 maj, 2021

Under tisdagen släppte Svenskt Näringsliv resultatet av den årliga enkäten som mäter företags upplevelser av att driva verksamhet i sina respektive kommuner. Det sammanfattande omdömet från Varas företagare ökar från 3,55 till 3,83 på en 6-gradig skala. Resultatet från enkäten är en av flera mätningar som hjälper Vara kommun att följa upp både attityder och faktiska upplevelser av kommunens företagskontakter.

Bilden föreställer kommunens vapen

Svenskt Näringsliv är en av flera aktörer som mäter företagsklimat. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en annan som genom Öppna jämförelser (även kallat Insiktsmätningen) följer upp de företag/privatpersoner som haft faktiska ärenden hos kommunen. Utöver det har medarbetare i Vara kommun varit aktiva i Skaraborgs Kommunalförbunds och VGR:s satsning på att förbättra företagsklimatet genom projektet ”Stärkt Företagsklimat Skaraborg” och därigenom låtit tjänstepersoner och politiker delta i utbildningsinsatser/workshops för ett gott företagsklimat. Med stöd från projektet har Vara kommun under våren 2021 låtit genomföra djupintervjuer både med företag och privatpersoner om deras upplevelser av kontakten med kommunen inom områdena miljö, bygg, plan och etablering.

–Företagen och kommuninvånarna är generellt väldigt nöjda med Vara kommuns myndighetsutövning. Vara kommun upplevs som en positiv kommun med en vilja att hjälpa till, säger Karolina Wahlbeck på Great Consulting Nordic AB som genomfört djupintervjuerna.

Resultatet från djupintervjuerna överensstämmer med resultatet av SKR:s Öppna jämförelser. Både när det gäller styrkorna och förbättringspotentialen.

–Fokus framåt för att ytterligare jobba vidare med företagsklimatet är att göra upplevelsen av bygglovsprocessen mindre komplex för företagen och kommuninvånarna, säger Vara kommuns samhällsbyggnadschef Johanna Forslund Kullander.

Att följa upp olika mått på företagsklimatet är prioriterat för Vara kommun.

–Att styra i en riktning som skapar förutsättningar för befintliga företag att utvecklas och nya ska kunna tillskapas i vår kommun är viktigt för hela arbetsmarknadsregionen, säger Lars Gezelius, kommunstyrelsens ordförande.