Veckans tips från Elevhälsan v 21

Publicerat 27 maj, 2021

Hälsotips från Elevhälsan

Självmedkänsla!

Vid motgångar är det lätt att bli självanklagande. Som motsats innebär självmedkänsla att du är förstående och vänlig mot dig själv vid motgångar. De senaste åren har man inom forskning och terapi sett stora vinster med att träna upp sin självmedkänsla, så som minskad oro och ångest.
Självmedkänsla brukar man säga består av tre grundpelare:

  • Att du är vänlig och förstående mot dig själv, istället för att vara självanklagande.
  • Känslor är allmänmänskliga: vi är inte ensamma om att må dåligt ibland, svåra känslor delar vi med människor i alla tider över hela jorden.
  • Medveten närvaro vid svåra känslor, där man tränar på att stanna kvar vid jobbiga känslor. På så vis blir känslorna inte lika skrämmande och kan med tiden bli lättare att stå ut med.

Vill du läsa mer om självmedkänsla och övningar för att stärka självmedkänslan? Besök följande länk:
https://www.kry.se/din-halsa/darfor-ar-sjalvmedkansla-viktigt/