Arbete på Stora torget i Vara

Publicerat 17 juni, 2021

Just nu pågår ett arbete på Stora torget i Vara. Det så kallade salutorget ska rustas upp.

Området kommer att delas in i tre tydliga delar. Sett från Kronan Bed & Breakfast:

  • Parkering framför Kronan
  • Möblerbar gångpassage mellan stenen Magna Mater och fontänen
  • Marknadstorg för knallarna

Arbetet beräknas vara klart i augusti. Plantering av träd som kommer att utföras i november då dessa måste invintra innan plantering kan utföras.