Nu testas hållbart resande i Vara kommun

Publicerat 1 juli, 2021

Sedan förra året leder Destination Läckö-Kinnekulle SMaRT-projektet, ett EU Interregprojekt där kommuner i Västra Skaraborg, tillsammans med partners i Varberg och Nordjylland, testar olika sätt att resa hållbart. Vara kommun är tillsammans med Bjertorp Slott, Lumber & Karle och Vara Konserthus involverade i projektet.

Samhällsbyggnadschef Johanna Forslund Kullander, Pelle Stohlander, vd på Lumber & Karle, och Beatrice Karlsson, kommunutvecklare.Samhällsbyggnadschef Johanna Forslund Kullander, Pelle Stohlander, vd på Lumber & Karle, och Beatrice Karlsson, kommunutvecklare.

Att resa hållbart, i det här fallet med lägre koldioxidutsläpp, är ofta enklare i städer än på landsbygden. I tätbebyggda områden finns tillgången till kollektivtrafik på ett helt annat sätt än vad den gör på landsbygden där avstånden är längre och människorna färre. SMaRT står för Sustainable Mobility for Rural and Urban Transport och handlar kort och gott om att hitta sätt att flexibelt ta sig runt på ett miljövänligt sätt även i glesare geografier.

– Den kommande veckan kommer Vara kommun tillsammans med Bjertorp Slott och Lumber & Karle att välkomna två olika testfamiljer som får resa till västra Skaraborg med tåg och sedan runt i Västra Skaraborg med el-bil, berättar Beatrice Karlsson, kommunutvecklare på Vara kommun.

Testfamiljerna har rekryterats via annonser i sociala medier och valts utifrån målgrupper som involverade näringar normalt har men som kan vara svåra att erbjuda hållbara resealternativ då näringarna är lokaliserade bortom flexibla kollektivtrafiklösningar.

– De många inte vet är att den kollektivtrafik som erbjuds i regionen har till uppdrag att tillgodose arbetspendling och inte turism, säger Johanna Forslund Kullander, samhällsbyggnadschef i Vara kommun. Det gör det svårt för besökare att ta sig fram kollektivt till Skaraborgs alla besöksmål och besöksnäringar som ofta ligger på längre avstånd från tågstationer och linjetrafik.

Projektet involverar olika hållbara sätt att ta sig runt där testerna i västra Skaraborg i sommar omfattar allt från cykel till buss och el-bil.  Testpersonerna kommer efter testperioderna att djupintervjuas av studenter och forskare på Högskolan i Skövde.

– Ytterst handlar det om att utifrån kundresan förstå hur mobilitetslösningar på landsbygden behöver utformas för att användas på ett sätt som både underlättar för besökare och näringar, säger Beatrice Karlsson.