Omsättningsstöden förlängs

Publicerat 1 juli, 2021

Stöden till enskilda näringsidkare och handelsbolag som drabbats ekonomiskt av coronapandemin förlängs.

Kvinna skriver på laptop.

Regeringen har beslutat att omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och omsättningsstöd till handelsbolag med minst en fysisk person som delägare, ska förlängas för perioden mars-juni 2021. Stöden riktar sig till enskilda näringsidkare och handelsbolag, inklusive kommanditbolag, som har drabbats av ett större tapp i omsättningen till följd av den pågående pandemin. Stöden kommer fortsatt att handläggas av länsstyrelserna och samordnas av Länsstyrelsen Östergötland.

De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2021. Stöden kommer att kunna sökas fram till och med den 15 september 2021. För tidigare stödperioder går det fram till den 15 juni att söka omsättningsstöd till handelsbolag. Sista ansökningsdag för de senaste stödperioderna gällande enskilda näringsidkare var den 30 april 2021.

Information och ansökan omsättningsstöd