Utvecklingsprojektet Vara Småstad 2.0

Publicerat 1 juli, 2021

Under våren har utvecklingsprojektet Vara Småstad 2.0 dragit igång med stöd från Sparbanksstiftelsen Skaraborg. Vara Köpmannaförening ska tillsammans med Vara kommun och fastighetsägarna i centrum utveckla och driva Vara Småstad framåt.

Fyra kvinnor på rad framför ett stort träd.Kommunutvecklare Beatrice Karlsson, köpmannaföreningens ordförande Jessica Lundmark, småstadsutvecklare Maria Kronwall och samhällsbyggnadschef Johanna Forslund Kullander. Foto: Lena Carlsson

Ett stort antal invånare, handlare och besökare är delaktiga i projektet Vara Småstad 2.0 som består av 4 delar:

  • Attitydundersökning där handlare, besökare och invånare fått delta med tankar, idéer och visioner.
  • Nulägesanalys för att ta reda på hur Varas invånare och besökare från kranskommuner upplever Vara Småstad idag.
  • Varumärkesstrategi för att utifrån nulägesanalysen veta hur man skall arbeta vidare för att nå den gemensamma visionen.
  • Grafisk profil och kommunikation för att nå ut och kommunicera Vara Småstad på rätt sätt framöver.

Tack vare det ekonomiska stödet från Sparbanksstiftelsen Skaraborg har detta projekt kunnat påbörjas och just nu är vi mitt uppe i arbetet. Attitydundersökningen har genomförts och visade bland annat att besökare och invånare tycker att det är trevligt, gemytligt och att man trivs i Vara Småstad. Samtidigt efterfrågades fler naturliga mötesplatser och en förbättrad yttre miljö.

Samhällsbyggnadschef Johanna Forslund Kullander tycker att det var viktigt för kommunen att vara med i arbetet.

Vi kom till en punkt där vi behövde prata om hur vi gemensamt bär den här platsen så att det blir något bra både för de som finns här, men även för de som besöker den ibland, säger hon.

Hon menar också att undersökningen blir en fingervisning om hur uppfattningarna hos besökare och invånare, jämfört med kommunen, köpmännen och fastighetsägarna ser ut. Detta ligger till grund för nulägesanalysen som är nästa steg i projektet.