Besök på särskilt boende

Publicerat 31 augusti, 2021

Det här gäller vid besök på kommunens särskilda boenden.

Äldre person sitter vid bord med korsade händer.

Kommunens särskilda boenden har sedan pandemin slog till haft anpassade rutiner för besök. Rutinerna har uppdaterats i takt med smittspridningen i samhället. Eftersom en stor del av befolkningen är vaccinerade och smittspridningen har sjunkit har flera närstående undrat vad som gäller nu. Vi har därför sett över rutinerna för besök ännu en gång och från och med den 15 september gäller följande:

  • Stanna hemma vid förkylningssymtom.
  • Skalskydden är fortsatt låsta, vilket hjälper oss att kontrollera flödet på människor i våra byggnader. Vi möter upp och kan hänvisa till handtvätt och spritning av händer.
  • Vi önskar att anhöriga ringer innan besök och meddelar när de kommer för att vi ska kunna förbereda på bästa möjliga sätt.
  • Besöken sker i den enskildes lägenhet eller utomhus.
  • Håll avstånd till andra under besöket oavsett om besöket sker inomhus eller utomhus.
  • Ingen tidsbegränsning eller begränsat antal besökare.