Nya studentbostäder i Vara

Publicerat 2 augusti, 2021

Söktrycket till AMB i Vara har överträffat alla förväntningar. Allt fler ungdomar från hela landet söker sig nu till Vara vilket innebär att bostäder saknas. Vara Bostäder har fått i uppdrag att hitta lösningar på bostadsbristen och har landat i att snabbt tillskapa 16 mindre tvåor fördelat på två tvåvåningshus, ett på vardera Oxeln 2 och 4 intill Torggatan och Rönngatan i Vara.

Bilden visar en modul för studenbostälder

Just nu pågår arbetet med att iordningsställa bostäderna som är i modulform och som fraktats till Vara från Stockholm där de stått tidigare. Den 11 augusti är det dags för slutbesiktning och om  allt går som planerat ska hyresgästerna kunna flytta in den 13 augusti. Läs mer på Vara Bostäders hemsida.