CSN: Centrala studiestödsnämnden

Publicerat 22 september, 2021

Om du studerar på gymnasiet och är under 20 år får du vanligtvis din första utbetalning i slutet av september. Studiebidraget betalas ut den sista vardagen i månaderna september–juni.

Rönnbärsträd

Utbetalningsdatum HT 2021

  • 30 september 2021
  • 29 oktober 2021
  • 30 november 2021
  • 30 december 2021

Studiebidraget är en del av studiehjälpen för gymnasiestudier. Studiebidraget fungerar som en förlängning av barnbidraget. Du kan få det från och med kvartalet efter att du fyllt 16 år och studerar på heltid på gymnasiet.

Som längst kan du få studiebidraget till och med första halvåret det år du fyller 20. Efter det kan du ansöka om studiemedel.

Din allra första utbetalning av studiebidraget får du efter att du fyller 16 år.

Då kommer första utbetalningen

Månad du fyller 16 år

Månad när du får din första utbetalning

Januari–juni September
Juli–september Oktober
Oktober–december Januari