Fysiskt kommunfullmäktige

Publicerat 15 september, 2021

Kommunfullmäktige sammanträder måndag 4 oktober 2021. Mötet kommer då att hållas fysiskt i och med att steg fyra av restriktionerna för covid-19 släpps. Åtgärder kommer dock att vidtas för att minska risk för smittspridning.

Bilden visar ett kommunfullmäktigemöte.

Allmänheten uppmanas att fortsätta med att i första hand lyssna på sammanträdet via radio på 87,8Mhz eller via www.radiovara.se