Nu bygger vi om Alléskolans kök

Publicerat 3 september, 2021

Ombyggnationen av köket och matsalen på Alléskolan är nu igång. Det gamla köket var i stort behov av renovering då det var utdömt så nu ska allt bytas ut.

Skolbyggnad med containrar framför.

Arbetet delas in i tre etapper. Den första, som redan är avklarad, bestod i att sätta upp ett tillfälligt mottagningskök i anslutning till matsalen. Det möjliggör fortsatt servering i matsalen medan köket byggs om. Tillagningen av måltiderna under ombyggnationen kommer att ske på Lagmansgymnasiets kök samt i det nu iordningställda mottagningsköket på Alléskolan.

Etapp två, som utförs just nu, utgör det huvudsakliga arbetet. Det gamla köket ska rivas ut och ombyggnationen ska ta form. Det beräknas vara klart till sommaren 2022. Den sista etappen innebär en upprustning av matsalen och den ska enligt plan ske sommaren 2022 under tiden som eleverna har sommarlov. Hela ombyggnationen beräknas klar i augusti 2022.

Förhoppningen är att boende i Vara inte kommer att störas av arbetet. Det som märks av i närliggande utomhusmiljö är att Läroverksgatan kommer vara enkelriktad under hela tiden för arbetet.

Ombyggnationen är en del av en större ombyggnation på Alléskolan, som ska genomgå löpande förbättringar fram till och med 2024.

Matsal med långbord. Vit låg byggnad.