Välkommen på föräldrautbildning

Publicerat 3 september, 2021

Hamnar du ofta i konflikt med din tonåring? Nu under hösten drar Vara kommuns familjeteam igång gruppträffar för föräldrar som vill få en bättre relation till sina barn och fler positiva stunder tillsammans.

– Mycket handlar om att medvetandegöra för sig själv hur man är som förälder, hur reagerar jag som förälder i olika situationer. Kursen ger konkreta verktyg hur du som förälder kan agera för att minska konflikter där hemma, säger familjebehandlare Niclas Toll.

Träffarna, som kallas Komet, riktar sig till föräldrar till ungdomar i åldrarna 12-18 år och som upplever att det är mycket bråk och tjat hemma. I den här åldern börjar barnen frigöra sig från sina föräldrar och det som händer utanför familjen blir allt viktigare. Det kan leda till konflikter som kan vara svåra att hantera när man inte är van. Kursen ger dig praktiska verktyg för att få det att fungera bättre hemma.

Totalt träffas föräldragruppen åtta gånger.

Träffarna leds av familjebehandlarna Niclas Toll och Mattias Mohlén. Utbildningen sker i grupp tillsammans med andra föräldrar och träffarna bygger på aktivt deltagande och innehåller mycket exempel, diskussioner och idéer för hur du kan bemöta ditt barn. Fokus ligger på att se möjligheter och lösningar. Du får konkreta förslag och övningar att pröva hemma mellan träffarna. Både i Sverige och i andra länder har föräldrautbildningsprogram som Komet visat sig fungera bra, barnen bråkar mindre, konflikterna blir färre och föräldrarna är nöjda med utbildningen.

För många föräldrar kan det säkert vara ett stort steg att be om hjälp. Niclas och Mattias vill med Komet-träffarna avdramatisera möjligheten att be om hjälp i sitt föräldraskap.

–Man behöver inte ha jätteproblem hemma. Utan det kan vara mindre grejer som man vill bolla med oss och andra föräldrar. Vi vill på ett enkelt och prestigelöst sätt ge föräldrar möjligheten att hitta nycklar i sitt föräldraskap, säger Mattias.

Kursen startar 14 oktober, så ta kontakt med Niclas och Mattias redan idag om du är intresserad och vill veta mer!

NÄR? Start torsdag 14/10 klockan 17:30-20:00. Samt de 7 efterföljande torsdagarna.

PLATS? Vårdcentralen i Vara

KONTAKT? Niclas Toll 0512-31259 niclas.toll@vara.se Mattias Mohlén 0512-31397 mattias.mohlen@vara.se