Vara stationshus får en upprustad insida med fokus på återbruk och trygghet

Publicerat 13 oktober, 2021

Varas stationshus är inte bara ett resecentrum utan även ett konstverk, en arbetsplats och en mötesplats för både resenärer och invånare. Det är en plats att vara på, att vara på väg till och att ibland lämna bakom sig. Det är en plats som samlar många i olika åldrar och med olika förväntningar och syften.

Buld på Varas stationshus

Efter medborgardialoger i olika former under 2019 så som workshops, intervjuer på plats, synpunktsinlämning via Facebook och Bättre Vara så är det nu dags för att fräscha upp insidan. Fokus är på det som framkommit som viktigast för platsens besökare, dvs på en trygg och välkomnande miljö.

Katharina Grosse, konstnären bakom Stationshusets yttre gestaltning, uttryckte i en intervju inför invigningen 2012 ”Alla kliver ju inte av i Vara. Men Blue Orange kanske gör att fler be stämmer sig för att göra det”. Information om Blue Orange via Statens konstråd.

Arbetet startar måndag,18/10. Renoveringens väntas ta omkring fyra veckor, under den tiden kommer väntsalen hållas stängd.