Byggnation av Nya Rondellen medför ändrad trafiksituation

Publicerat 1 november, 2021

Den 3 november kommer vi att påbörja förberedelserna inför byggnationen av ett nytt korttidsboende.

Kkartbild med byggnad utmarkerad.

Detta medför en del förändringar i trafiken som påverkar dig kör in och ut till Södergård, Östergård, Torsgårdsskolan, Östra förskolan och Rondellen.

  • En tillfällig infartsväg vid Johan Brinks gata kommer att anläggas och några parkeringsplatser kommer att stängas av.
  • Personal hänvisas att parkera vid parkeringsplatserna mellan Östra Förskolan och Torsgårdsskolam, då parkeringsplatser närmst vårdcentrum ska lämnas till besökare och tjänstebilar.
  • Gång- och cykelbanan mot Östra förskolan kommer att stängas av. Vi gör rum för en tillfällig gång- och cykelbana på en del av bilvägen, som kommer att enkelriktas. Utfart sker istället via parkeringsplatsen. Vi påminner om att köra försiktigt!
  • Johan Brinks gata kommer att vara betydligt mer trafikerad under de närmsta 1,5 åren då bygget pågår.

Arbetet med Nya Rondellen kommer att pågå till och med 1 april 2023.

Frågor?

Har du frågor om arbetet, vänligen kontakta projektledare Emma Svensson på e-post emma.svensson2@vara.se