En vecka fri från våld

Publicerat 22 november, 2021

Vad är våld i nära relation, vilken hjälp finns att få för den som är utsatt och hur arbetar vi förebyggande mot våld i nära relation? Under vecka 47 uppmärksammar Vara kommun ”En vecka fri från våld”.

Bakhuvud och rygg av en ljushårig kvinna med mörk klädsel.

Om du eller någon i din närhet utsätts för hot eller våld vet vi att hjälp och stöd behövs. Att vara utsatt för våld av någon som står en nära, i en relation som borde innebära trygghet för en, är ofta förknippat med skuld och skam och det kan vara mycket svårt att prata om. Ansvaret för våldet ligger dock alltid hos förövaren. Om du är, eller har varit, utsatt för våld i nära relation kan du vända dig till socialtjänsten då det är vårt ansvar att hjälpa dig. Kontaktuppgifter socialtjänsten

Hur våldet ser ut?

Våldet kan till exempel vara:

  • Fysiskt – slag, sparkar, knuffar, sådant som gör ont på kroppen.
  • Psykiskt – hot, kränkningar, isolering, kontroll.
  • Sexuellt – att tvingas se på, delta i eller utföra sexuella aktiviteter mot sin vilja.
  • Ekonomiskt – att inte få förfoga över sina pengar, att tvingas skriva under papper, att någon köper saker i ens namn.
  • Materiellt – att någon slår i väggar, bord eller liknande eller förstör saker för någon.
  • Försummelse – att någon som behöver det inte får gå till doktorn, ta sin medicin, får hjälp med sin hygien. Att någon som behöver hjälp med det inte får äta eller sova.

Den som utövar våld mot en närstående

Hjälp finns att få. Kontakta socialtjänsten eller Utväg Skaraborg.

Om En vecka fri från våld

En vecka fri från våld är ett initiativ skapat av organisationerna Unizon och MÄN. Initiativet stöds av Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna och arrangeras i år för sjätte året i rad. 2021 infaller En vecka fri från våld vecka 47, den 22:e-28:e november.

Orange day 25 november

Under En vecka fri från våld uppmärksammas också FN:s dag mot mäns våld mot kvinnor, Orange Day, den 25 november. Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en värld fri från våld mot kvinnor och flickor. UN Women Sverige