Gångfartsområde på Drottninggatan

Publicerat 15 november, 2021

I samband med ombyggnaden av Drottninggatan i Vara, har området blivit ett så kallat gångfartsområde. Det innebär bland annat att man inte får köra fortare än cirka 7 kilometer i timmen och att parkering inte är tillåten. Området markeras med gångfartsområdesskyltar.

Tre krukor med reflexer står mitt på en väg.

Nu har vi satt upp tre stycken krukor på gatan. I området ska det även sättas upp bänkar och annan utsmyckning, för att anpassa området ytterligare.

Så tänk alltså på att inte parkera på Drottninggatan, mellan Parkgatan och Badhusgatan, då det kan medföra en parkeringsbot.

Dessa regler gäller vid gångfartsområde

  • Du får inte köra fortare än gångfart (cirka 7 km/h).
  • Du får endast parkera på särskilt anordnade parkeringsplatser.
  • Du har väjningsplikt mot gående.

När du kör ut från gångfartsområdet har du väjningsplikt enligt utfartsregeln.

Utfartsregeln innebär väjningsplikt mot varje fordon vars kurs skär den egna kursen när föraren kommer in på en väg:

  • Från en parkeringsplats, en fastighet, en bensinstation eller från något annat liknande område i anslutning till vägen.
  • Från en stig, en ägoväg eller någon annan liknande utfartsväg.
  • Från en cykelbana, en gågata, ett gångfartsområde eller från terräng.
  • Efter att ha korsat en gång- eller cykelbana.