Till vårdnadshavare och elever i gymnasieskolan

Publicerat 23 november, 2021

Från och med 22 november bör alla elever från förskoleklass och äldre testa sig vid symtom som kan vara tecken på covid-19.

Bild med texten Information: Coronaviruset: covid-19

Följande rekommendationer gäller:

  • Var uppmärksam på nytillkomna symtom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla.
  • Stanna hemma om du får dessa eller andra symtom på luftvägsinfektion.
  • Testa dig för covid-19 om du får symtom. Det gäller både dig som är ovaccinerad och dig som är vaccinerad.

Den som har testat positivt för covid-19

Elever som testat positivt ska stanna hemma och följa förhållningsreglerna för den som är smittad av covid-19. Detta gäller precis som tidigare. De kan komma tillbaka till skolan om de stannat hemma minst sju dygn från när symtomen började, varit feberfria de två senaste dygnen och känner sig friska, även om de fortfarande har vissa luftvägssymtom.

Tillsammans hjälps vi åt för att minimera risken för smitta!

Covidsamordnare/Elevhälsochef
Liselotte Everhag Winbladh

Rektorer
Lena Ottosson Burge och Susanne Schiller Harvey