Förskolebarn får bok i julklapp

Publicerat 17 december, 2021

Alla kommunens förskolor har blivit beviljade pengar från Folkhälsorådet för att köpa in böcker som alla barn kommer att få i julklapp.

Två kvinnor håller i böcker.Mirja Lennerskog, rektor på Varas Västra förskola, och Fredrica Malmberg rektor på Levene och Arentorps förskola.

Kommunens förskolor har under året arbetat med ett språkutvecklande projekt som heter ”Vara stärker förskolan”. Pedagogerna har fått utbildning i hur man arbetar med språkutveckling vilket har legat till grund för att stärka barnens språk. Pedagogerna har också arbetat med boken ”Språkarbeta – systematiskt, lekfullt och utforskande” för att stärka kunskaperna på området.

En viktig del i projektet är att främja bokläsningen och därför ser vi denna julklapp som en viktig del i samverkan mellan förskola och hem.

God jul önskar förskolorna i Vara kommun!