Nya rekommendationer från och med 8 december

Publicerat 8 december, 2021

Eftersom alltför många fortfarande saknar skydd mot covid-19 genom vaccinationen inför nu Folkhälsomyndigheten nya råd och rekommendationer för att minska smittspridningen. Den viktigaste rekommendationerna är att vaccinera sig och att stanna hemma och testa sig vid symtom på covid-19.

Bild med texten Information: Coronaviruset: covid-19

Men för att minska risken för smittspridning av sjukdomen rekommenderas nu även att:
• alla håller avstånd till andra människor i offentliga miljöer, särskilt inomhus.
• om möjligt undvika trängsel i kollektivtrafik genom att välja att resa andra tider än i rusningstrafik eller använda andra färdsätt, som till exempel att gå, cykla eller åka bil.
• använda munskydd i kollektivtrafiken om det inte går att undvika trängsel.

Folkhälsomyndigheten beslutar vidare att rekommendera arbetsgivare att:
• Underlätta för anställda att vaccinera sig samt informera om vikten av att stanna hemma när man får symtom.
• Göra det möjligt för anställda att hålla avstånd till varandra till exempel på möten, i fikarum och omklädningsrum. Undvika större samlingar inomhus med många deltagare.
• Göra det möjligt för anställda att i viss utsträckning arbeta hemifrån när arbetet så tillåter.
Utbildningsmoment inom skola och vuxenutbildning omfattas inte av rekommendationen.

Inför jul och nyår
Under december inträffar flera högtider som vanligen innebär att många människor samlas, bland annat lucia, jul och nyårsafton. Julavslutningar, luciafiranden och liknande kan genomföras om åtgärder vidtas för att minska risken för smittspridning i samband med evenemanget.
Informationen är hämtad från Folkhälsomyndighetens webbsida.

Nya åtgärder för att begränsa spridning av covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Allmänna råd till ovaccinerade gäller som tidigare
Den som inte är vaccinerad bör hålla avstånd till andra. Man bör som ovaccinerad särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Ovaccinerade bör även undvika alla platser med trängsel i både offentlig och privat miljö.

Utvidgad testning
Från och med 22 november rekommenderas alla att testa sig vid symtom, även du som är vaccinerad. Barn som ännu inte börjat förskoleklass och de som haft konstaterad covid-19 senaste halvåret behöver inte testa sig. Även om du får ett negativt testsvar för covid-19 bör du fortsätta stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter när du får symtom på luftvägsinfektion. Det minskar spridningen av andra infektioner.
På 1177.se finns information om hur testningen går till där du bor.

Testning vid utlandsresa
Har du under de vistats i ett land utanför Norden uppmanas du att testa dig för covid-19 så snart som möjligt efter ankomsten till Sverige, helst samma dag. Uppmaningen gäller för både vaccinerade och ovaccinerade personer, och även om man har haft covid-19 det senaste halvåret. Den gäller även personer som har uppvisat ett negativt test i samband med inresa. Barn under förskoleklassålder är undantagna.

Ekonomiska stöd kan komma att återinföras
Regeringen ser även över ekonomiska åtgärder som kan bli aktuella att återinföra som t ex ersättning för karensavdrag. Men det finns ännu inte något beslut om när detta ska träda i kraft. Eftersom det inte ännu finns några beslut gäller nuvarande regler hos Försäkringskassan.
Läs mer på https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler