Så arbetar vi med snöröjning

Publicerat 29 december, 2021

Här kan du läsa om hur kommunen och Trafikverket arbetar med att snöröja gator.

Två plogbilar och dess förare.

Vem ansvarar för vad?

Vara kommun

Kommunens ansvar är att ploga bostadsgator och genomfarter i Vara tätort. På övriga orter ansvarar kommunen endast för bostadsgator, genomfarterna sköts av Trafikverket. Gång- och cykelvägar/parkeringar sköter kommunen på samtliga orter.

Prioriterad ordning för snöröjningen är huvudgator inklusive gång- och cykelbanor som leder till centrum, vårdcentrum, resecentrum, daghem och skolor.

Här kan du läsa mer om kommunens arbete med snöröjning.

Trafikverket

Trafikverket och vägsamfälligheter ansvarar för samtliga vägar mellan alla orter samt större vägar. Vägarna är kategoriserade i olika vinterklasser som avgör hur snabbt de ska plogas. Läs mer om Trafikverkets vinterklasser.

Fastighetsägare

Du som äger en fastighet ansvarar för att trottoaren utanför fastigheten är framkomlig.

För privat halkbekämpning av fastighetens trottoarer kan gratis sand hämtas vid Gatuenheten på Ekedalsgatan 6 i Vara eller vid kommunförrådet i Kvänum.