Så arbetar vi med snöröjning

Publicerat 29 december, 2021

Här kan du läsa om hur kommunen och Trafikverket arbetar med att snöröja gator.

Två plogbilar och dess förare.

Vem ansvarar för vad?

Vara kommun

Kommunens ansvar är att ploga bostadsgator och genomfarter i Vara tätort. På övriga orter ansvarar kommunen endast för bostadsgator, genomfarterna sköts av Trafikverket. Gång- och cykelvägar/parkeringar sköter kommunen på samtliga orter.

Prioriterad ordning för snöröjningen är huvudgator inklusive gång- och cykelbanor som leder till centrum, vårdcentrum, resecentrum, daghem och skolor.

Här kan du läsa mer om kommunens arbete med snöröjning.

Trafikverket

Trafikverket och vägsamfälligheter ansvarar för samtliga vägar mellan alla orter samt större vägar. Vägarna är kategoriserade i olika vinterklasser som avgör hur snabbt de ska plogas. Läs mer om Trafikverkets vinterklasser.

Fastighetsägare

Du som äger en fastighet ansvarar för att trottoaren utanför fastigheten är framkomlig.

För privat halkbekämpning av fastighetens trottoarer kan gratis grus hämtas vid gatuenheten på:

Arentorp: Skolan
Emtunga: Busshållplatsen
Helås: Parkeringen vid lekplatsen
Håkantorp: Grusytan intill Järnvägen
Jung: Busshållplatsen
Kvänum: Parkeringen vid Swegonhallen
Larv: Parkeringen vid skolan
Stora Levene: Skolans parkering och förskolan
Tråvad: Skolan, på fram- och baksidan
Tumleberg: Lekplatsen
Vara: Framsidan av Gatukontoret Ekedalsgatan 6
Vedum: Bakom BK-Hallen
Öttum: Busshållplatsen