Vad tycker du om att arbeta, bo och leva i Skaraborg?

Publicerat 3 december, 2021

Nu har du möjlighet att svara på en enkät om att arbeta, bo och leva i Skaraborg.

Två cyklister på en landsväg.

Bakom denna undersökning finns projektet Inflyttarservice som drivs av Skaraborgs Kommunalförbund. Syftet med projektet är att attrahera nyckelkompetenser till att arbeta, bo och leva i Skaraborg.

Enkät Arbeta, bo & leva i Skaraborg

Undersökningen genomförs för att samla in information kring hur det är att arbeta, bo och leva i Skaraborg. Med hjälp av informationen som samlas in hoppas vi kunna definiera hur det kan beskrivas i känslor och ord.

Undersökningen består av fem (5) delar och totalt fem (5) frågor. Det tar uppskattningsvis inte mer än två (2) min att genomföra undersökningen.

Svaren behandlas helt anonymt så vida du själv inte tillkännager dig. Vill du det finns det möjlighet att göra det i den avslutande delen.