Ansöka om kommunalt bidrag till enskilda vägar utan statsbidrag

Publicerat 26 januari, 2022

Från och med 2022 kan vägar utan statligt driftsbidrag berättigas till kommunalt driftsbidrag.

Väg med staket på sidorna.

Kriterier för mottagande av bidrag

Till enskilda vägar som är längre än 167 meter upp till 1000 meter kan ett kommunalt underhållsbidrag på 3 kr/meter väg sökas. För att vara berättigad bidrag krävs det helårsboende längs vägen. Bidrag ges endast för sträckan från bostaden till allmän väg eller annan enskild väg som erhåller bidrag. Vid flera boenden på vägsträckan krävs att alla boenden är överens.

Bidragsperioden är tre år. Efter varje period ska en ny ansökan göras. Ingen påminnelse kommer att skickas ut om att en ny ansökan ska lämnas. Bidrag betalas inte ut under 500 kr. Vägsträckor under 167 meter erhåller därmed inget bidrag.

Ansökan

Ansök senast 30 juni för att få bidrag innevarande år.

Ansökan görs i Vara kommuns självserviceportal. E-tjänsten heter ”Kommunalt bidrag till enskilda vägar utan statsbidrag”.

Bild: Trafikverket