Nya strängare restriktioner från 12 januari

Publicerat 10 januari, 2022

Smittspridningen i landet ökar kraftigt och läget inom hälso- och sjukvården är mycket ansträngt. Allvarlig sjukdom har ökat kraftigt bland ovaccinerade. Även vaccinerade har på grund av omikron nu ett sämre skydd mot infektion, även om skyddet mot allvarlig sjukdom kvarstår som mycket gott.

Bild med texten Information: Coronaviruset: covid-19

För att minska belastningen på hälso- och sjukvården införs fler tillfälliga åtgärder bland annat för restauranger, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Nedanstående nya åtgärder ska gälla från och med onsdag, 12 januari.

  • Alla som kan arbeta hemifrån ska göra det.
  • Krogar och restauranger med serveringstillstånd ska stänga senast klockan 23.00. Begränsning på högst 8 personer per sällskap införs.
  • Ett allmänt råd om att vuxna ska begränsa antalet nära kontakter inomhus införs.
  • Allmänna sammankomster och offentlig tillställningar: Maxtak införs på 50 personer om man inte har vaccinbevis. För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med vaccinbevis införs olika regler om avstånd.
  • Huvudregeln för utbildning för vuxna är att vara på plats. För universitet och högskolor gäller att distansundervisning kan användas som verktyg för att glesa ut. Salstentor och stora föreläsningar bör ges vid flera tillfällen för att undvika trängsel.

Åtgärderna bedöms i nuläget behöva kvarstå fram till mitten av februari, men kommer att omprövas var 14:e dag. Målet är att avveckla åtgärderna så snart skyddet i befolkningen ökat, och situationen inom hälso- och sjukvården stabiliserat sig.

Källa: Folkhälsomyndigheten