Rapport om läget i kommunen

Publicerat 14 januari, 2022

God fortsättning på det nya året. Tyvärr har storhelgerna bidragit till en ökad smittspridning och i nuläget är den fjärde vågen ett faktum.

Porträttbilder på två kvinnor.

Regeringen presenterade under måndagen en rad nya och förlängt befintliga rekommendationer som ska gälla från och med den 12 januari. Vi hörsammar förstås dessa och det betyder att vi måste vara än mer försiktiga och begränsa våra fysiska kontakter. Vi uppmanar medarbetare att arbeta hemma i största möjliga mån, väljer digitala möten i första hand och fortsätter att hålla avstånd och tvätta händerna.

Smittoläget i kommunen

Den 10 januari kl. 10.00 fanns det totalt 227 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 9 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen. På Skaraborgs sjukhus finns 20 inneliggande patienter varav 0 på IVA.

Hjälp med bemanning

Smittspridningen orsakar stor frånvaro i våra verksamheter och läget är särskilt ansträngt vad gäller bemanningen inom vård och omsorg. Vi vänder oss därför till Varaborna och ber om hjälp. Vi behöver både personer med erfarenhet av arbete inom vård och omsorg och de som kan tänka sig hjälpa till med serviceinsatser som tvätt och städ.

För mer information kontakta HR-avdelningen: Marita Wilhelmsson tel. 0512-310 57 eller Jessica Larsson tel. 0512-310 08.

Avrådan om besök på särskilda boenden

Den ökande smittspridningen gör att vi bedömer det riskfyllt att besöka kommunens vård- och omsorgsboenden och korttidsenheter. Vi avråder därför anhöriga från besök. Avrådan ska inte förväxlas med besöksförbud utan vi ber anhöriga att verkligen överväga om besök är nödvändigt under just denna period.

Träffpunkter stängda

Med anledning av den ökade smittspridningen kommer träffpunkterna att hållas stängda den 10-30 januari. Vår förhoppning är att kunna öppna dem igen den 31 januari men det beror på hur läget utvecklas. Information om öppning kommer längre fram.

Insatser inom äldreomsorgen kan behöva ställas in

Det kan bli nödvändigt att prioritera bort vissa insatser för att kunna ge nödvändig vård- och omsorg. Eftersom verksamheten genomför insatserna hos de med störst behov i första hand, kommer vissa insatser inte att kunna utföras. Exempel på sådana insatser är tvätt och städ. Vi ber om förståelse för detta.

Krisledningsgruppen aktiverad

Ledningsgruppen krisledning är återigen aktiverad och gruppen kommer att ha möten en gång i veckan till och med sista februari.

Vaccinationsdag

Lördagen den 22 januari kommer Närhälsan i Vara att delta i Västra Götalandsregionens stora vaccinationsdag. Då erbjuds drop-in vaccination mellan klockan 10-14. Plats för vaccinationerna är Närhälsan Vara vårdcentral, Laskegården i Vedum och Kvänums bibliotek.

Tillsammans hjälps vi åt att minska smittspridningen!

Gabriela Bosnjakovic                                         Anna Cederqvist
Kommunstyrelsens ordförande                           Kommundirektör