Till elever och vårdnadshavare med anledning av covid-19

Publicerat 7 januari, 2022

Välkomna tillbaka till en ny termin! Tyvärr ser vi att pandemiläget fortfarande är allvarligt och att smittspridningen är fortsatt hög. Alla måste ta sitt ansvar och förhålla sig till de råd och rekommendationer som gäller. Här reder vi ut några av de frågetecken som kan dyka upp.

Vilka generella riktlinjer gäller?
• Barn och elever ska stanna hemma från förskola och skola om hen uppvisar symtom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla.
• Elever från förskoleklass och uppåt ska testa sig för covid-19 om hen uppvisar ovan symtom. Det gäller både ovaccinerade och vaccinerade.

När kan eleven återgå till grundskola/gymnasium?
Vid positivt provsvar behöver eleven stanna hemma i minst sju dagar efter symtomdebut, inklusive 48 timmars feberfrihet och allmän förbättring.
Även efter ett negativt testsvar rekommenderas fortsatt hemmavistelse vid symtom på luftvägsinfektion. Ett tydligt förbättrat allmäntillstånd och feberfrihet minst ett dygn krävs innan återgång.

När kan barnet återgå till förskolan?
Barnet kan gå tillbaka till förskolan och annan verksamhet när det blivit friskt och har gott allmäntillstånd. Om barnet haft feber behöver det ha varit feberfritt minst ett dygn.

Vilka tester är godkända?
Godkända test är så kallade PCR-test som tillhandahålls av vården. Antigentest (snabbtest) som man har köpt själv gäller inte.

Vad gäller om någon i familjen har covid-19?
Barn och elev som är hushållskontakt till någon med bekräftad covid-19 ska stanna hemma i minst sju dagar – det gäller även om eleven är vaccinerad. Vid symtom bör testning ske direkt, annars rekommenderas testning på dag fem från det att den sjuka personen i hushållet har tagit sitt prov. Den som inte får symtom och har fått ett negativt provsvar kan gå tillbaka till sina dagliga aktiviteter sju dagar efter det att personen i hushållet testades positiv.

Om eleven inte tagit något test
Alla elever från förskoleklassålder rekommenderas testning vid symtom på covid19. Har du ändå inte tagit något test ska du bete dig som att du har sjukdomen och stanna hemma minst sju dygn. De två sista dygnen ska vara feberfria.

Källa: FHM, Västra Götalandsregionen

 

Vänliga hälsningar

André Essebro
Bildningschef