Befolkningsökning i Vara under 2021

Publicerat 23 februari, 2022

Vara kommun ökar i befolkningsmängd enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån (SCB). Under 2021 ökade Vara kommuns befolkning med 66 personer, eller 0,4 procent.

Bilden beskriver ett bostadsområde

Flyttnettot, skillnaden mellan antalet inflyttade och utflyttade personer, var positivt under 2021. 944 personer flyttade till kommunen och 864 personer valde att flytta från kommunen. Under året dog 200 personer i kommunen och 183 personer föddes.

Vid årsskiftet 2021/2022 hade Vara kommun 16 162 invånare.

Alla uppgifter hittar du på SCB:s hemsida. Där finns statistik som visar folkmängd och befolkningsförändringar, till exempel födda, döda och in‑ och utflyttade. Statistiken finns bland annat per län, kommun, kön, ålder, civilstånd, födelseland och medborgarskapsland. Statistiken baseras på de uppgifter om folkbokförda personer som Skatteverket lämnar till SCB.

Källa: Statistiska centralbyrån