Bostadsområdet Lassagården växer fram

Publicerat 16 februari, 2022

På området Lassagården förbereds för nya bostäder i Vara tätort. Här är en uppdatering om arbetet.

två män i varselvästar står på en byggarbetsplats.Krister Persson, arbetsledare Vara Entreprenad och Roger Immerstrand, projektledare gatu- och parkenheten.

I slutet av oktober påbörjade entreprenören markarbete på området och det pågår för fullt. Just nu dras vattenledningar och de färdigställer två större gator. När markarbetet är klart kommer man att skifta fokus till skapandet av grönområden. På området Lassagården kommer det bland annat rymmas en lekplats, bouleplan, bollplan och en damm för dagvatten. Se ritning under ”Relaterat” för detaljerad plan.

Preliminär byggstart av bostäder är i sommar. Här finns fortfarande lediga tomter att köpa av kommunen eller tomt med hus från något av de företag som har avtal på tomter i området. Information om företagens tomter kan du hitta via Hemnet.

Om Lassagården

Lassagården kommer att bli ett område med villor, parhus, radhus och flerbostadshus längst upp i norra änden närmast Östra Ringleden.

Detaljplanen för Lassagården syftar till att möjliggöra för fler och varierade bostäder i Vara tätort. Inom området planeras det för parkmiljöer som förutom gröna miljöer i bostadsområden även kan möjliggöra för hantering av regnvatten.

Planområdets centrala läge i Vara tätort öppnar upp möjligheterna för blandade bostadsformer i närhet till centrum och kommunal service. Trots att området ligger i utkanten av Vara tätort så är det bara 1-2 kilometer till resecentrum och handel i Vara centrum. Det mesta av service och handel i Vara tätort är inom 5-10 minuters cykeltur från Lassagården.

Läs mer om Lassagården här.