Bygg- och anläggningsprogrammet har fått nya fina lokaler

Publicerat 25 februari, 2022

Sedan årtionden tillbaka har Lagmansgymnasiets bygg- och anläggningsprogram funnits på Ekedalsgatan i Vara. Fram tills nu.

Entré till en plåthangar.

Under 2021 byggdes ett av husen på Svevia-tomten, bakom Lagmansgymnasiet, om till ändamålsenliga lokaler för programmet och nu har verksamheten flyttat in. Rektor Lena Ottosson Burge säger att flytten har gått bra.

Vi var på plats innan jul. Flytten gick bra och det berodde mycket på att skolans medarbetare var engagerade och gjorde ett jättebra jobb. Nu har vi ett samlat kluster med yrkesprogram.

Närheten till andra program på skolan är något som även bildningschef André Essebro lyfter fram som en stor förbättring:

De nya lokalerna är en del av hela Lagmansgymnasiets utveckling. En mer samlad skola innebär stora fördelar, eleverna kommer närmre varandra och det blir enklare att stötta lärare och pedagoger i det vardagliga arbetet.

Vidare menar han att det är viktigt att få fler elever att välja yrkesförberedande program, där många jobb finns. Nya fina lokaler är ett sätt att locka till sig fler elever.

Bygg- och anläggningsprogrammets nya lokaler är en signal på att vi hela tiden utvecklar skolan för att bli ännu bättre, säger bildningsnämndens ordförande Peter Jonsson.

Den nya byggnaden rymmer undervisningssalar, personalrum och en stor bygghall med plats för upp till 30 elever. Från personalrummet ser man in i bygghallen genom en glasvägg, vilket är bra ur säkerhetssynpunkt. Skulle något hända kan skolpersonalen snabbt trycka på ett nödstopp som bryter all el i hallen.

I planering och genomförande av renoveringar samverkar bildningsförvaltningen och tekniska förvaltningen. Tekniska nämndens ordförande Erik Lindström gör en symbolisk överlämning:

Tekniska förvaltningen finns med hela vägen från start till underhåll längs vägen, och någon gång i framtiden vid en eventuell nedmontering. Nu lämnar vi över till bildningsförvaltningen som kommer driva verksamhet i lokalerna.

Vara Entreprenad upphandlades som entreprenör för arbetet och totalt kommer hela renoveringen att landa på närmre 12 miljoner kronor, vilket är inom budget.

En grupp människor står i en bygghall.

Representanter från Lagmansgymnasiet, tekniska förvaltningen och nämnden samt bildningsförvaltningen och nämnden i de nya lokalerna.