Arbete för fjärilar och pollinatörer

Publicerat 2 mars, 2022

På fyra platser i kommunen håller det på att skapas ängsmark.

Tre personer med arbetsredskapIngvar Mann, Johanna Gustavsson och Mikael Jönsson, på Gatu- och parkenheten arbetar med att anlägga ängsmark

— Vi behöver hjälpa till för att öka den biologiska mångfalden, säger Mikaela Happe, Gatu- och parkenheten.

En grupp på fyra personer på avdelningen har arbetat med att ta fram passande områden i kommunens tätorter.

— Jorden måste vara mager för att ängsväxterna ska trivas, säger Johanna Gustavsson på gatu- och parkenheten.

Platserna i Kvänum, Vedum, Stora Levene och Vara har märkts ut och i april är planen att de ska ta fram fröpåsarna.

— Vi har köpt in färdiga blandningar. De består till stor del av olika grässorter. Vi kommer också att så i med ettåriga blommor som blåklint och vallmo. Det gör det lite mer tilltalande och kanske stämmer mer med invånarnas bild av hur en äng ska se ut, säger Mikaela Happe.

Projektet med att anlägga ängsmark är en del i kommunens miljöstrategi.

— Vi kommer att börja i liten skala för att lära oss och sedan är målet att utöka ytorna, säger Mikaela Happe.

Det handlar också om att vänja invånarna vid att se en äng istället för en kortklippt gräsmatta.

— En del kommer säkert tycka att det inte är så fint till en början, men det här är viktigt. Ska vi ha fjärilar måste de ha något att leva av, säger Mikael Jönsson på gatu- och parkenheten.

Du kan läsa mer om ängsmarken och kommunens miljöstrategi i Magasinet Axet, eller digitalt Axet-1-22.pdf (vara.se)