Lär sig mer om ledarskap

Publicerat 23 mars, 2022

Fyra medarbetare i kommunen går utbildningen Framtida ledare.

Medarbetare går utbildning i ledarskapBirgitta Kjellin, Cecilia Fogelberg Persson och Anna Fransson går utbildningen Framtida ledare.

– Utbildningen är en process där medarbetarna får testa om det känns rätt att vara chef. De blir också rustade för det man kan möta, säger Caroline Sällberg, HR generalist.

Totalt var det tolv sökande och av dem valdes fyra ut. De är lärarna Anna Fransson och Birgitta Kjellin, ekonomen Cecilia Fogelberg Persson och samhällsplaneraren Lovisa Tavaststjerna. De är alla intresserade av att utveckla sitt ledarskap utifrån olika perspektiv.

– Jag har varit förstelärare på Arentorps skola sedan det infördes och har varit drivande i den pedagogiska utvecklingen. Det är spännande att leda andra och jag vill lära mig mer om det. Det är intressant att få veta mer om alla delar av att vara chef, säger Birgitta Kjellin om varför hon sökte utbildningen.

Cecilia Fogelberg Persson har också redan en ledarroll.

– Jag vill utvecklas i mitt professionella ledarskap. Idag har jag till exempel inte personalansvar så det är intressant att lära sig mer om de områdena, säger hon.

Anna Fransson är lärare på Barn- och fritidsprogrammet på Lagmansgymnasiet.

– Min vardag som lärare handlar mycket om ledarskap och jag vill få en djupare kunskap eftersom man som ledare påverkar så mycket. Det är intressant att se att man som ledare hanterar liknande situationer oavsett om det är ungdomar eller vuxna, säger hon.

Lovisa Tavaststjerna sökte utbildningen för hon tycker att det är intressant med ledarskap, även i formen av medledarskap kollegor emellan, och för att hon vill bli bättre på att leda i olika situationer i sitt jobb.

– Utbildningen är väldigt intressant i att den ger olika aspekter på vad ledarskap kan vara, verktyg att använda i olika situationer i ledarskapet och även att vi kan få utrymme att diskutera ledarskapsfrågor tillsammans med andra, säger hon.

Utbildningen är ett samarbete mellan V6-kommunerna Vara, Lidköping, Skara, Essunga, Grästorp och Götene. Den kommer att pågå fram till hösten 2022.

– Utbildningen sker parallellt med deras arbete. Det behövs tid för föreläsningar, reflektion, uppgifter att göra var och en för sig och en del tillsammans. Det blir också intensivare träffar på internat, säger Caroline Sällberg.

Utbildningen har funnits några år. En del av de tidigare deltagarna har sökt och fått chefstjänster både i Vara kommun och inom samverkanskommunerna.

– Man får inte en chefstjänst automatiskt för att man gått utbildningen men det är en bra merit att ha när man söker den typen av tjänster, förklarar Caroline Sällberg.