Veckorapport från kommunledningen 25 mars

Publicerat 25 mars, 2022

Händelserna i vår omvärld påverkar vår kommun och oss som bor här på flera sätt.

Två kvinnor står rygg mot rygg och kollar in i kameran.

Under veckan  som gått har det arbetats med förberedelser för att kunna ta emot flyktingar till kommunen. Försvarsmakten har även uppmanat både företag och organisationer att se över säkerhetsskyddet. Detta utifrån att cyberangrepp förekommer och är det största hotet just nu. Säkerhetspolisen varnar också för att spionage och cyberangrepp kan komma att fortsätta att öka med anledning av säkerhetsläget i Europa.

Flyktingströmmen ökar och vi förbereder oss

I Ukraina tvingar den ryska invasionen allt fler människor på flykt. FNs flyktingorgan uppskattar att tre och en halv miljoner flyktingar har korsat landgränsen, medan ytterligare sju miljoner människor befinner sig på flykt inom landet. Många svenska kommuner har redan tagit emot flyktningar och runt om i landet förbereds bland annat bostäder, förskola och skola. Så också i Vara kommun.

Det finns i nuläget  5-10 familjer från Ukraina som bosatt sig hos vänner och släktingar i Vara kommun. De får hjälp med information om att registrera sig hos Migrationsverket (MigV) samt även kontakt för barnens skolgång. Det är endast ett fåtal barn som är aktuella i nuläget, men planering pågår för att ta emot ett större antal barn när fler flyktingar anvisats från Migrationsverket.

Evakueringsboenden i Vara

Vara kommun har anmält två möjliga evakueringsboenden till Migrationsverket. Det är övervåningen på Odengården och det tidigare gruppboendet Kompassens lokaler. Här bedömer vi att vi med mycket kort varsel kan ge plats för ca 50 flyktingar och på lite längre sikt har vi möjlighet att ordna boende för ytterligare ca 150 personer.

Kostnaderna som uppstår i samband med i ordningsställandet täcks av statliga medel. Det är fortfarande oklart när flyktingar kan komma att anlända till kommunen men när det kommer besked behöver boendena vara klara för inflyttning då tiden från besked till att flyktingarna är på plats kan vara 2-3 timmar.

Samordning av hjälp

Kommunen har skapat två e-tjänster för att samordna hjälpinsatser. Den ena tjänsten har kommit till för att på ett smidigt sätt kunna samla in initiativ från medborgare som vill bistå med bostäder till flyktingar. Kommunen kan inte placera någon i ett privat boende utan det är i så fall på helt frivillig basis. Anmäl boende

Vi har även skapat en digital tjänst för den som kan bistå med relevanta språkkunskaper – vi behöver din hjälp! Anmäl språkkunskaper

Om du inte har möjlighet att använda dessa tjänster är du såklart alltid välkommen att höra av dig till kommunens växel på telefon 0512-310 00 eller mejla oss på vara.kommun@vara.se

Övriga frivilliga insatser hänvisar vi till Svenska kyrkan som samordnar detta. Kontakta diakon Marie Johansson, tel. 0512-79 72 09 eller e-post marie.johansson5@svenskakyrkan.se om du vill hjälpa till.

Vi är stolta över vår organisation som på kort tid kan hitta möjliga bostäder, planera för undervisning och tillsammans med frivilliginsatser göra vardagen bra för alla som nu och i framtiden bor i, verkar i och besöker Vara. Vi är så tacksamma för alla de insatser som görs, både i våra verksamheter och av företag och kommuninvånare. Genom att hjälpas åt gör vi skillnad!

 

Anna Cederqvist                                                    Gabriela Bosnjakovic
Kommundirektör                                                    Kommunstyrelsens ordförande