Folkhälsoenkät: Hälsa på lika villkor?

Publicerat 28 april, 2022

Hur mår befolkningen i Västra Götaland? Västra Götalandsregionen tillsammans med Folkhälsomyndigheten undersöker den frågan och andra för att se skillnader i hälsa och livsvillkor.

Kollage på bilder kopplat till folkhälsa.

Enkätundersökningen Hälsa på lika villkor har skickats ut till 92 000 slumpvis utvalda invånare i Västra Götaland. Enkäten undersöker hur invånarna mår och visar vilka skillnader i hälsa och livsvillkor det finns mellan olika grupper i samhället. Med hjälp av resultatet från enkäten genomförs insatser som leder till en jämlik och ännu bättre folkhälsa hos våra invånare i regionen.

I Vara kommun har cirka 1000 personer fått hem enkäten. Har du fått den, men inte hunnit svara? Du har fortfarande chansen och ditt svar är viktigt!

Folkhälsoenkäten – Hälsa på lika villkor 2022