Lägesrapport från kommunledningen

Publicerat 29 april, 2022

Våren är här och vi längtar nog alla efter både sol och värme. I kommunen pågår planering för budgeten 2023 för fullt och verksamheterna planerar även för sommarsemestrarna. Händelserna i omvärlden påverkar vår kommun och oss som kommuninvånare. Vi vill här inledningsvis uttrycka vår sorg över hur situationen har utvecklat sig i Ukraina, hur mänskliga rättigheter och demokratiska principer har åsidosatts med ett stort mänskligt lidande.

Gabriela och Anna

Kommunen får löpande uppdateringar från Migrationsverket och Länsstyrelsen om hur flyktingsituationen utvecklas. I nuläget flyr färre människor från Ukraina jämfört med i krigets inledande fas. Den fortsatta utvecklingen är dock mycket osäker och helt beroende av hur kriget utvecklas. Vi har redan tagit emot några familjer och vi planerar för verksamheter och boende så att mottagandet ska bli så bra som möjligt. Migrationsverket beräknar att Vara kommuns andel motsvarar ca 180 flyktingar från Ukraina. Några barn och ungdomar finns nu hos oss i förskolor och skolor – extra varmt välkomna säger vi till dem!

Vi vet i dagsläget inte hur kriget i Ukraina kommer att utvecklas, vi vet heller inte hur detta fullt ut kan komma att påverka våra verksamheter. I dagsläget finns inga hot eller brister på varor eller tjänster och kommunens verksamheter fungerar som de ska. Det är kommunens uppgift, att även i oroliga tider, vara en del i det civila försvaret genom att upprätthålla den servicen till kommuninvånarna.

Vi kommer att förstärka vår säkerhetsskyddsorganisation och skala upp det förebyggande säkerhetsskyddsarbetet och arbetet med informationssäkerhet. Det gör vi för att förstärka vår robusthet som organisation och för att värna den demokratiska organisationen. Vi står upp för demokratiska värden och att vara en väl fungerande organisation som välfärdsleverantör. Det fortsätter vi med. Idag, i morgon och alla andra dagar.

Vi har under våren fått stort stöd från många Varabor som ställt upp och arbetat i våra verksamheter och gjort insatser för våra flyktingar. Det är fint gjort av er, ovärderligt för oss och avgörande för de som kommit till oss. Stort tack till er!

Med önskan om en trevlig valborgshelg!

Gabriela Bosnjakovic                                    Anna Cederqvist
Kommunstyrelsens ordförande                     Kommundirektör