Ny lärplattform höstterminen 2022

Publicerat 13 april, 2022

Varas bildningsförvaltning har i samarbete med Lidköping och Götene kommun upphandlat en ny lärplattform.

Böcker med ett rött äpple på

Den nya plattformen Vklass ersätter under augusti 2022 förskolans Unikum samt grundskolans Dexter och IST-lärande. Plattformen kommer fylla en viktig funktion såväl internt i våra verksamheter som externt i kontakt med vårdnadshavare.

En viktig utgångspunkt har varit att den nya plattformen ska förbättra och underlätta kommunikationen mellan hem och förskola/skola. Merparten av all kommunikation kommer ske via en och samma ingång.

Exempelvis kan det handla om:

  • allmänna nyhetsutskick
  • riktade meddelanden
  • pedagogisk planering och uppföljning
  • frånvarohantering
  • anmälan av barnschema i förskola och fritidshem
  • information om skoluppgifter

Enstaka funktioner såsom ansökan/uppsägning av förskole- och fritidshemsplats kommer fortsatt ha en egen e-tjänst.