Ny schakttipp i Vara

Publicerat 6 april, 2022

Vid Optimera i Vara tätort finns en gammal lertäkt som ska fyllas upp med schaktmassor. När den är jämnad med omgivande mark ska området återställas till jordbruksmark.

Bilden visar maskin som utför markarbete

När vi utför markarbeten i kommunen, som t.ex. reparation vid vattenläcka eller byte av sand på lekplatser, uppstår ett överskott av lera, sand, grus och sten i form av schaktmassor. Dessa schaktmassor måste tas hand om och i det nya schaktupplaget kommer det finnas plats att återföra ca 40 000 kubikmeter massor. Miljöförvaltningen i kommunen ställer krav på hur det ska skötas och varje lass måste kontrolleras innan det läggs på plats, det sker för att kontrollera så att det inte innehåller miljögifter eller annat som inte får vara där. Kommunen har tillåtelse att lägga upp matjord, grus, lera och sten i den nya schakttippen och det rör sig inte om något miljöfarligt avfall.

Totalt kommer platsen att nyttjas som schakttipp under fem till tio år.