Allmänhetens frågestund – fråga våra förtroendevalda

Publicerat 4 maj, 2022

På kommunfullmäktiges sammanträde, måndagen den 20 juni, har du som kommuninvånare möjlighet att ställa frågor till våra förtroendevalda. Detta i samband med att Vara kommuns strategiska plan för 2023 och budgetramar 2024-2026 behandlas.

Ring med blått frågetecken i.

Dina frågor ska lämnas in skriftligen senast två veckor innan mötet, det vill säga senast den 5 juni 2022. Frågor lämnas per mail till e-postadress vara.kommun@vara.se, i receptionen på kommunhuset eller per post till Vara kommun, 534 81 Vara. Sedan kan du tryggt och säkert lyssna på svaret hemifrån via radion. Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds via radion www.radiovara.se eller via 87,8 Mhz och börjar klockan 18.

Kommunstyrelsens förslag till budget kommer att finnas tillgänglig att läsa på kommunens hemsida i samband med kungörelsen en vecka innan mötet.