Del av gång- och cykelväg avvecklas

Publicerat 12 maj, 2022

En liten bit av gång-och cykelvägen mellan Gradgatan och baksidan av utomhusbadet i Vara kommer att tas bort då marken som vägen går över har bytt ägare. På plats finns skyltning som visar var vägen är avstängd samt omledningsväg.

Kartbild.

Ska det byggas en ny gång- och cykelväg istället för den som tas bort?

Kommunen har färdigställt en tillfällig ersättningsväg för den gång- och cykelväg som tas bort. På plats finns skyltning som visar omledningen.

Kommunen undersöker permanent ersättningslösning för den aktuella gång- och cykelvägen och tittar på en större helhetslösning för nytt gång- och cykelvägssystem där en del av detta är kopplingen mellan Torsgården och tätorten på andra sidan av Ringleden.

För ytterligare frågor

Kontakta Lovisa Tavaststjerna, samhällsplanerare Vara kommun
lovisa.tavaststjerna@vara.se
0512-310 69