Luftförsvarsövning 16-25 maj 2022

Publicerat 13 maj, 2022

Från den 16 till den 25 maj genomför Flygvapnet Luftförsvarsövning 2022, LFÖ 22. Flygverksamheten kommer att pågå dygnet runt.

Bild: Försvarsmakten

Både flyg, fordon och uniformerad personal kommer vara i rörelse, vilket medför ökad verksamhet utanför de aktuella baserna, däribland F7 Såtenäs.

Under övningen kommer lågflygning och överljudsflygning att genomföras inom delar av övningsområdet.

Läs mer om övningen på Försvarsmaktens hemsida.

Informationsbrev på ukrainska.